Kako montirati Reolink solarni panel

Primenjuje se na:

Kako montirati reolink solarni panel

Možete da se ispratite sledeće korake da biste povezali kameru na solarni panel reolink

 Sa solarnim panelom Reolink kamera za video nadzor će imati konstantno napajanje.

Korak 1.

Izaberite poziciju sa maksimalnom izloženošću sunčeve svetlosti tokom cele godine za vaš solarni panel.

Kako montirati reolink solarni panel

Za Reolink solarni  panel potrebno je samo nekoliko sati direktnog izlaganja sunčevoj svetlosti kako bi se vaša kamera dovoljno napajala svakodnevno. Na količinu energije koju solarni panel može da generiše utiču vremenski uslovi, sezonske promene, geografske lokacije itd.

Select a Position

Drugi korak.

Postavite nosac sa podloskom za montažu i šrafovima navedenim u paketu.

Mount the Bracket

Korak 3.

Postavite solarnu ploču na nosac i uverite se da je bezbedna.

Install Solar Panel and Bracket

Korak 4.

Olabavite kontrolu podešavanja nanosacu i podesite ugao solarnog panela tako da dobije direktnu izloženost sunčevoj svetlosti, a zatim zategnite kontrolu podešavanja da biste ucvrstili solarnu ploču.

Adjust Solar Panel Angle

Korak 5.

Povežite solarni panel sa  Reolink kamerom  pomoću mikro USB kabla.

Connect with Camera

Beleške:

Kako montirati reolink solarni panel

  1. Uverite se da nista ne blokira solarni panel. Energetska efikasnost drastično opada čak i kada je mali deo solarnog panela osenčen drugim objektima.
  2. Nemojte instalirati solarnu ploču potpuno horizontalno. U suprotnom, vaš solarni panel može lako da akumulira prašinu i druge ostatke. Savetuje se da se solarni panel instalirapod uglom kako bi dobio direktno izlaganje sunčevoj svetlosti.
  3. Redovno brišete solarnu ploču da biste uklonili prašinu i krhotine.
  1. Solarni panel.Tips

Reolink solarni panel

Leave a Reply