Obavezni uslovi koji moraju da se ispune:
1.
Izrada Plana i Projekta sistema tehničke zaštite (Plan i Projekat video nadzora)
2.
Potpisivanje Ugovora o montaži, instalacija, tehnicki prijem, obuka korisnika i nadzor nad izvedenim radovima
3.
Objekat je potrebno prijaviti lokalnoj (mesnoj) policijskoj stanici
4.
Video materijal mora posedovati watermark (vodeni žig)
5.
Video materijal se mora čuvati najmanje 30 dana
6.
Neophodno je obezbediti rad sistema u slučaju nestanka struje pomoću UPS-a
7.
Snimljeni video materijal ne sme biti objavljivan i javno prikazivan
8.
Na objektu je potrebno postaviti upozorenje „Objekat je pod video nadzorom“

Sve radove izvodimo po nacionalnim i međunarodno priznatim standardima u saradnji sa stručnjacima kompanija za uvoz sigurnosnih uređaja i opreme a koji su u samom vrhu u Republici Srbiji i regionu.


Kvalitet naših proizvoda, usluga i integrisanih rešenja garantuje i dugotrajnu saradnju sa našim partnerima.


Ukoliko niste sigurni prilikom izbora adekvatne opreme, stojimo Vam na raspolaganju za besplatne konsultacije, savete i preporuke kako bismo zajedno sa Vama pronašli optimalno rešenje, koje je u skladu sa Vašim potrebama i sa planiranim budžetom.


Tehnički prijem radova obavljaju: korisnik usluga ili ovlašćeni predstavnik korisnika usluga, službenik obezbeđenja sa licencom za vršenje poslova nadzora zaposlen u licenciranoj firmi i službenik obezbeđenja sa odgovarajućom licencom za vršenje poslova tehničke zaštite, koji je izvodio radove, o čemu se sačinjava Zapisnik o tehničkom prijemu.


Korisnik usluga je dužan da osigura održavanje i servisiranje tehničke zaštite o čemu sačinjava ugovor o održavanju sa pravnim licem ili preduzetnikom koji poseduje licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i obuke korisnika.


Obuku osoblja koje će upravljati tehničkom zaštitom, vrši službenik obezbeđenja sa licencom za vršenje poslova tehničke zaštite, o čemu sačinjava Zapisnik o izvršenoj obuci u rukovanju sredstvima, uređajima i sistemima tehničke zaštite.

USAGLAŠAVANJE SA ZAKONOM POSTOJEĆE TEHNIČKE ZAŠTITE

 
Tehnička zaštita objekata se ranije postavljala bez planiranja i projektovanja, a oprema se montirala van Zakona i pravila struke. Video nadzor je postao prestiž bez vođenja računa o zaštiti slobode i prava onih ličnosti koje su snimljene ovim sistemima. Snimci su objavljivani na društvenim mrežama čime je grubo povređivana privatnost snimljenih lica i sve je više tužbi za nezakonito snimanje.

Ukoliko video nadzor i drugi uređaji nisu dokumentovani i usklađeni po novom Zakonu o privatnom obezbeđenju, ne mogu imati potpunu primenu, a rizikuju se izuzetno stroge kazne, od visokih novčanih do izricanja privremene mere zabrane obavljanja delatnosti, jer se vrši neovlašćeno snimanje i prikupljanje podataka o zaposlenim, klijentima i posetiocima.

Ako kamere i drugi uređaji pokrivaju samo privatan posed, stan, kuću, dvorište i ako nemaju nikakav kontakt sa javnim prostorom onda, po Zakonu, nemate obaveze da izrađujete plan, odnosno projekat zaštite.

Međutim, ako snimate stambenu zgradu, deo ulice, firmu, prodavnicu, kafić, restoran, hotel, parking ili bilo koji drugi javni prostor onda ugradnju i održavanje može da vrši isključivo pravno lice ili preduzetnik sa licencom MUP-a Republike Srbije i registrovanom delatnošću u APR: 8020 – usluge sistema obezbeđenja.

Troškovi zakonskog usaglašavanja predstavljaju dodatni teret kompanijama koje svoje poslovanje žele da usklade sa Zakonom. Najveći trošak predstavlja izrada zakonom propisane obavezne dokumentacije kao što je Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao i Plan, odnosno Projekat sistema tehničke zaštite. Upravo iz ovog razloga, zajedno sa partnerima, nudimo optimalan i odgovoran način da se reši ovaj problem i poveća opšta bezbednost klijenata.

Obaveza je da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor zaštićen video obezbeđenjem, a korisnik usluga je dužan da arhivirane snimke čuva najmanje 30 dana uz potvrdu odgovarajućeg vodenog žiga (watermark) i da ih, na pisani zahtev, stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.

Cena izrade dokumentacije i godišnjeg održavanja zavisi od veličine i lokacije objekta, broja uređaja i opreme, kategorije rizika, stepena hitnosti intervencije i slično. Nudimo kvalitetnu opciju u odnosu cena-kvalitet.