Reklamacija i saobraznost

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Pored toga, Eshop025 ne podleže zakonskoj odgovornosti:
 – ukoliko uređaj poseduje osnovna svojstva i funkcionalnst za redovnu upotrebu i odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste
 – ukoliko uređaj odgovara opisu i uzorku koji je pokazan od strane prodavca
 – za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka

Garancija na kupljeni proizvod se dostavlja u vidu propratne dokumentacije (ugovora na daljinu odnosno fiskalnog računa za perod od 2 godine) Ukoliko pored osnovne garancije postoji dodatna aktuelna promocija produzene garancije potrošač je dužan da prema uputstvu prodavca realizuje registraciju proizvoda. Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti Eshop025 kompanija nije dužna da obezbedi garantni list.(dovoljan je fiskalni račun)

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom (063/681-721), ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na našu e-mail adresu (EEshop025@gmail.com) i opišete kakav problem imate. U skladu sa situacijom, preduzećemo neophodne korake. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavestićemo vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. 

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacije

U skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno, pisanim putem, pozivom na telefon
+38163/681-721 ili elektronskim putem slanjem e-maila na adresu dobavljača
EEshop025@gmail.com kao i u objektu gde je roba kupljena ili u objektu na
adresi: Lole RIbara 4,25250 Odzaci uz obaveznu dostavu računa sa fiskalnim
isečkom ili dostavu samo fisklanog isečka.

Reklamacije se dostavljaju u toku radnog vremena, pristunom prodavcu.

Eshop025 ne poseduje rezervne delove i sve zahteve kupaca-potrošača po pitanju reklamacija i nesaobraznosti robe, šalje u ovlašćene servise na osnovu datih smernica od strane dobavljača i uvoznika.

Preuzmite reklamacioni list OVDE

Obaveštenje o saglasnosti za rešavanje reklamacija i sporova vansudskim putem

Firma “ E shop 025″ sa adresom u Odzacima, Lole Ribara 4 PIB: 108915596

Saglasna je da sa potrošačima rešava reklamacije i sporove vansudskim putem.